Rapport fra den Polske Verdenskongressen for PON i Lodz 2003

 

 

 

 

 

Rapport fra Verdenskongressen for Polski Owczarek Nizinny i Lodz 2003, Polen.

 

 

Den polske klub for PON tager med jævne mellemrum initiativet til en verdens kongres afholdt for opdrættere og dommere. Samme weekend lægger de også årets specialudstilling. Undertegnede som har været med siden 1977, kunne med glæde konstatere, at årets kongres var både vel gennemtænkt og vel gennemført. Opdrættere og dommere fra et stort antal europæiske lande deltog samt fra USA, hvilket bidrog til interessant udvekslinger af erfaringer og knyttede nye kontakter. Desuden var årets dagsorden overkommelig (punkt 1-4 under). Vores mening var at udvælge dele af kongressens indhold og beslutninger for, at I præcis som vi, kan få både ”aha-oplevelser” og bekræfte gamle kundskaber. Ting som vi alle kan have glæde af i omgangen med PON, men frem for alt vores samarbejde med avlsarbejdet.

 

  1. At bedømme en PON – efter en kynologisk og ikke kynologisk måde:

Foredragsholder var Zygmunt Jakubowski (ZJ) all-round dommer og den dommer i Polen med størst og længst erfaring i de polske racer. ZJ fortalte om den første gang man mødtes efter anden verdenskrig. Et møde som førte til den allerførste standard for PON og dermed også arbejdet med at genopbygge racen. ZJ fandt tidligt bevis for, at racen havde eksisteret tidligt i 1500-tallet, da den som nu, udførte et stort arbejde hos mange ”almindelige” polske familier. Som satte pris på racens specielle og meget gamle egenskaber som gård- og vagthund, hvor hundens natur og intelligens betød meget for gårdejerne. ZJ mente, at det var af stor vigtighed, at dommere og opdrættere omkring i verden kender racens baggrund og dens arbejdsområde. Foruden at have korrekt anatomi, stabilt temperament, god kondition og smukke bevægelser skal den også have mod og styrke til at udføre sine arbejdsopgaver.     

“Pay attention to the soul of the dog”, sluttede ZJ og dette tager vi med os i vort fremtidige arbejde med PON.

   

  1. Forslag til kommentarer til standard for PON (FCI standard nr. 251a):

Dr.phil. dyrlæge og dommer Tom Borkowski præsenterede PON-klubbens forslag til kommentarer til racestandarden.

Der er gjort meget få ændringer siden 1956. Dommere og opdrættere i Polen er dog urolige over de fortolkninger og fejloversættelser som er blevet gjort rundt omkring i verden.  Med disse kommentarer håber man at kunne stræbe efter en mere homogen fortolkning og bedømmelse af racen.

Kommentarerne ligger til overvejelse hos polske dommere, opdrættere og nu som underlag for en diskussion på kongressen. Det er tanken, at de i december 03, skal oversættes til engelsk og distribueres til alle udenlandske PON klubber.

Nogle få, meget kortfattede kommentarer, baseret på T. Borkowskis fremstilling, gives her:

Helhedsindtryk:

En stærk, muskuløs, arbejdshund af middel størrelse. Ikke lille.

Hoved:

Kroppen skal være proportional. Små hoveder er utypiske. Skal se ”kantet” ud fra alle sider.

Hals:

Middellang, aldrig kort. Ca. 27 % af kropslængden (hale er ikke medregnet). Vil se hals!

Krop og vinkler:

Proportioner 9:10. For ikke at få en langstrakt PON gælder følgende afstand:

manke – armhule = afstand: armhule - jord. Markeret manke. Velvinklet. Lav hase.

Bevægelser:

Lette, fleksible, paralelle. Vær opmærksom på ”krabning” hvilket er utypisk for racen.

Pels:

Meget pels. Hovedhår dækker øjnene. ”Usefulness quality for a working dog”.

Størrelse:

Ikke for lille eller klejn. Foretrækker de lidt større.

   

  1. Studie af de mest brugte avls hunde historisk set:

Materialet er sammensat af Barbara Larska, dommer og opdrætter af PON og blev på kongressen præsenteres af denne. Hendes intentioner er, at alle opdrættere skal kende til avls hunde gennem tiderne, skal kunne spore avlsdyr ved hjælp af dokumentation og på den måde få svar på en del spørgsmål.

Der er kun tre PON, to hanner og en tæve, der ligger til grund for dagens hunde, dvs. med disse tre begyndte racen efter anden verdenskrig.

Hannen SMOK Z KORDEGARDY ligger bag mange vigtige og kendte linjer bl.a. Zupan z Kordegardy og Amal z Banciarni.

Den anden han hed SZLEM Z BABIEJ WSI og kendte afkom fra ham er Jurand Grenada og Radosz.

Tæven hed BAJDI Z BABIEJ WSI og ligger bag kenneler som Henrykowa, Kawalkada og Fervidus.

 

  1. Tidligere undersøgelser af PON pels:

Professor W. Szczepanski redegjorde for resultaterne fra en tidligere morfologisk undersøgelse af PON pels, hvor undersøgte hanhunde viste sig at have længere og tykkere hårstrå sammenlignende med tæver. Flerfarvede PON viste sig at have tykkere og kortere hårstrå når man sammenlignede dem med ensfarvede hunde. Resultatet kan ikke siges at være signifikant, da undersøgelsesmaterialet var alt for lille.

Men resultaterne anses dog for interessante og professor Szczepanski vil udføre flere undersøgelser fremover.

 

Af: Kristina Purens og Louise Gävert-Asplund.

Sverige

 

Oversat fra Svensk til Dansk af: Susanne Schou.

   

Copyright © Kennel Pon-Joy 1994
Webdesign
Susanne Schou

Update 2013-07-22